Nalaganje...

Dostava

1.) Način dostave

Dostava izdelkov se izvaja s specializiranimi zunanjimi prevozniki. Trenutni pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito.

Dostava je mogoča na kateri koli naslov v Sloveniji in znaša 3.00 € ne glede na velikost in težo naročenega izdelka. Dostavo in stroške izven Slovenije krije kupec sam.

Pošiljka vsebuje:

- naročene izdelke,

- fakturo.

Izročitev kupcu je opravljena z izročitvijo blaga prevozniku, ki organizira prevoz do kupca. Družba ni odgovorna za uničenje, izgubo ali poškodovanje med prevozom.

Kupec je dolžan zahtevke iz naslova transporta nasloviti direktno na prevoznika oz. organizatorja odpreme.

Redna dostava se vrši v Republiki Sloveniji do 16:00 ure, pri čemer se kupec zavezuje podati naslov, na katerem je mogoče izročiti izdelke. 

Naročeni izdelki oz. blago ostane v lasti prodajalca vse do poravnave celotne kupnine s strani kupca.
 

2.) Prevzem pošiljke

Kupec je po prejemu pošiljke dolžan preveriti:

- ne-poškodovanost zunanje embalaže,

- vidne napake naročenih izdelkov,

- število izdelkov in skladnost z vsebino naročila.

Kupec je dolžan za znano neskladnost nemudoma sporočiti prevozniku ter sestaviti pisni zapisnik, saj v nasprotnem primeru izgubi nadaljnja upravičenja do družbe.

Faktura je priložena pošiljki izdelkov in vsebuje podatke kot jih družbi posreduje kupec v  trenutku oddaje naročila. Naknadne spremembe in korekcije fakture niso mogoče. 

Izročitev blaga kupcu je opravljena v trenutku, ko kupec podpiše prevzemni dokument.

Moj račun

Sledi mojim naročilom: