Nalaganje...

Varovanje osebnih podatkov

 

Podatki, ki jih posreduje kupec družbi so predmet uporabe in varovanja skladno z veljavno zakonodajo.

Družba se zavezuje, da bo ravnala z osebnimi podatki skrbno in izključno za namene komuniciranja s kupcem in izvedbe naročila, pri čemer osebni podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim brez predhodnega soglasja kupca. Ne glede na navedeno se kupec izrecno strinja, da lahko družba posreduje njegove osebne podatke tretjim subjektom za namene izvedbe naročila in sicer ne glede na to ali imajo takšni subjekti sedež v Republiki Sloveniji ali kjerkoli v tujini.

S prostovoljnim posredovanjem svojih osebnih podatkov kupec izrecno soglaša, da družba skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z naslednjimi osebnimi podatki:

- ime in priimek

- naslov

- e-mail

- telefon

Kupec izrecno soglaša, da ga družba kontaktira preko elektronskih komunikacijskih sredstev razen v primeru, ko kupec slednjemu izrecno pisno nasprotuje.

 

Moj račun

Sledi mojim naročilom: