Nalaganje...

Vračilo

 

1. Vračilo blaga

Kupec ima pravico v 15 dneh od dneva prevzema blaga, da poda pisno obvestilo družbi o odstopu od pogodbe, ki jo pošlje s priporočeno pošto na naslov družbe. Obvestilo o odstopu je veljavno, če je podano v roku. Blago je potrebno zatem vrniti v najkasneje v roku 15 dni od oddanega obvestila o odstopu od pogodbe. Blago mora biti vrnjeno v celoti, nepoškodovano in v originalni embalaži. Po prejemu izdelka se družba zavezuje vrniti plačano kupnino (kot je razvidna iz fakture) zmanjšano za bančne stroške in/ali stroške carine v roku 15 dni od dneva prejema vrnjenega izdelka.

Postopek vračila blaga:

- vrnite celoten izdelek in ne morebiti posamičen del v originalni embalaži,

- priložite originalni račun,

- pravilno in v celoti izpolnite Obrazec za vračilo/reklamacijo blaga,

- naslov za vračilo blaga prodajalcu je Računalniške storitve, Jure Čebašek s.p., Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana

- stroške pošiljanja krije pošiljatelj.

Družba ne prevzema odgovornosti za poškodovanje ali izgubo izdelkov med vračilom.


2. Vračilo izdelkov prejetih kot nagrada

V primeru, da je vsaj en izdelek v naročilu naročen po redni poti in redni ceni in vsaj en izdelek v istem naročilu pridobljen npr. kot nagrada, bonus ob naročilu ali sicer brezplačno (promocijsko), se takšnega naročenega izdelka ne more vračati / zavračati ali zahtevati kakršnakoli vračila / povračila / odškodnine ali imeti zahtevke iz naslova dobave brezplačnega izdelka.

3. Reklamacijske napake na izdelku

Odgovornost družbe za napako na izdelku velja le za izdelke s skrito napako, ki ni bila vidna kupcu ob prevzemu izdelka. Pravico do popravila ali zamenjave izdelka z odkrito napako ima izključno kupec izdelka.

Možnost vračila ali zamenjave izdelka ne velja za izdelke poškodovane med prevozom, za katere je dolžnost kupca, da z njimi sooči prevoznika ob prevzemu izdelka, poškodovanje izdelkov zaradi nevestnega ravnanja ali zaradi nespoštovanja navodil za uporabo oziroma zaradi neoobičajne uporabe.

Izdelek se vrača na stroške kupca. Družba na podlagi pregleda in eventualnega testiranja izdelka ugotavlja utemeljenost reklamacije ter odloči o zamenjavi ali popravilu izdelka.

V primeru ugotovljene dejanske napake na izdelka za katero je odgovorna družba in je ugotovljena potreba po popravilu ali zamenjavi produkta, se kupcu povrnejo tudi stroški vračila izdelka v družbo.

 

Moj račun

Sledi mojim naročilom: